ԻՐԻՍ ակադեմիա

Մեր մասնագետների կողմից մշակված ԻՐԻՍ ակադեմիան թույլ է տալիս անհատական մոտեցում ցուցաբերել ԻՐԻՍ բիզնես ինկուբատորի ծրագրերի բոլոր մասնակիցներին, որպեսզի թե՛ անհատապես, և թե՛ որպես թիմ նրանք ստանան ճիշտ գիտելիքներ ու գործիքակազմ՝ մրցունակ բիզնես նախաձեռնություններ հիմնելու կամ զարգացնելու համար։