Քոուչինգ

Իրավական, ֆինանսական, բիզնես գործառնությունների, մարքեթինգի և հաշվապահության գծով մեր փորձագետները հանդես կգան որպես քոուչ՝ ԻՐԻՍ ակադեմիայի մասնակիցների հետ կիսելով իրենց մասնագիտական փորձը և՛ ակադեմիայի ընթացքում, և՛ դրանից հետո՝ ինկուբացիոն ամբողջ ժամանակահատվածում։